CARE FOR CHILDREN – PIERWSZA POMOC DZIECIOM INSTRUKTOR

Dzieci są naszym największym skarbem, niestety są też szczególnie narażone na wypadki wynikłe z ich lub naszej nieuwagi. Kurs Care for Children ma na celu rozwinięcie umiejętności niesienia pierwszej pomocy skierowanej do najmłodszych.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy