Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water InstruktorKurs open water instructor kurs instruktora nurkowania w   Warszawa

 1. Kurs open water instructor kurs instruktora nurkowania w   Warszawa

Kurs Instruktora nurkowania Warszawa Open Water  IDC trwa standardowo od  7 dni do 10 dni  a minimum  4 dni w szkole instruktorów nurkowania Warszawa . Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa wprowadza  w kompletny system każdej organizacji nurkowej  i skupia się przede wszystkim  na rozwoju kandydatów na instruktorów nurkowania , umiejętności nurkowych oraz  szkoleniowych na przyszłych kursach nurkowych które będziecie przeprowadzać .Kursy Instruktora nurkowania Warszawa  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa mogą ukończyć osoby posiadające stopień nurkowy minimum Divemastera , jak również   instruktorzy nurkowania  innych organizacji nurkowych, którzy chcą zostać instruktorami nurkowania w danej organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Warszawa  . Pomyślne ukończenie części teoretycznej kursu instruktora nurkowania  i praktycznej  kursu Instruktorskiego pozwala  do uczestniczenia  w egzaminie na  instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa. Kurs Instruktora nurkowania OWSI Warszawa w głównej mierze skupia się na uczeniu przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania oraz ich rozwoju ,a nie na ocenie ich samych  . Kurs Instruktora nurkowania Warszawa pozwala  na pracę z przyszłymi  kursantami i rozwijanie własnych umiejętności nurkowych  w nie stresującej atmosferze podczas  danego kursu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa . Egzamin Na Instruktora Nurkowania nie może być stresujący tylko sprawdzianem posiadanej wiedzy nurkowej.  Aby  zostać instruktorem nurkowania kandydat na instruktora nurkowania musi zaliczyć  egzamin instruktorski z wynikiem pozytywnym tzn. Na minimum 80 procent . Egzamin  na instruktora nurkowania  służy obiektywnej ocenie wiedzy nurkowej kandydatów na instruktorów nurkowania  oraz ich umiejętności nurkowych. Wszystkie egzaminy na instruktora nurkowania  są prowadzone przez Instruktorów Trenerów nurkowania oraz kurs dyrektorów z danej organizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania Warszawa . Egzamin na instruktora nurkowania   to  ocena kandydata na instruktora nurkowania jego  wiedzy nurkowych  i umiejętności nurkowych. Jak wszyscy wiemy nurkowanie ze sprzętem powietrznym jest w  bezpiecznym sportem, pod warunkiem że przestrzega się zasad bezpieczeństwa, ryzyko lub konsekwencje związane z nurkowaniem mogą doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń. Jako przyszły instruktor nurkowania  przede wszystkim dbaj o bezpieczeństwo swoich kursantów oraz przeprowadzaj kursy nurkowe  i nurkowania w sposób profesjonalny jak przystało na instruktora nurkowania z najlepszej szkoły instruktorów nurkowania. Kurs  instruktora Nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa    to proces rozwoju twoich  umiejętności nurkowych,  który opiera się przede wszystkim na Twoim  treningu nurkowym. Jako kandydat na przyszłego instruktora nurkowania będziesz miał wiele okazji do  podnoszenia swoich umiejętności nurkowych  . A kadra Twoich Instruktorów nurkowania , Trenerów  z szkoły instruktorów nurkowania Warszawa  będzie pracować razem z Tobą nad rozwojem twoich umiejętności nurkowych  i umożliwi ci kolejne próby podnoszenia Twojej wiedzy nurkowej. Nurkowanie zawodowe jako instruktor nurkowania  ze sprzętem powietrznym nigdy nie jest całkowicie wolne od ryzyka. Jednakże, przestrzegając standardów organizacji nurkowych  oraz cały czas  stosując się do nich podczas szkolenia nurkowego  lub nadzorowania nurków biorących udział w kursach  nurkowych Instruktorzy nurkowi z różnych  organizacji nurkowych są w stanie zapewnić odpowiednie przygotowanie, dzięki któremu nurkowie początkujący jak i zaawansowani  będą potrafili radzić sobie z ryzykiem oraz  cieszyć się nurkowaniem. Jako Instruktor Trener  nurkowania podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa mogę zaobserwować:  strach kursantów na instruktora nurkowego na kursie instruktorskim , który przemienia się w odwagę po ukończonym pozytywnie kursie na instruktora nurkowania , bojaźń, która zmienia się w dokonanie umiejętności nurkowych , nieśmiałość, która przechodzi w pewność siebie po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Warszawa, oczekiwanie, które przeradza się w pasję która będziesz zarażał swoich przyszłych kursantów w swoim centrum nurkowym. Jako Instruktor trener Warszawa  nurkowania mogę: otwierać serca kandydatów na instruktora nurkowania Warszawa  , umysły na podwodne  piękno natury podczas znurkowań , dbać o  konieczność ochrony podwodnego świata podczas nurkowań ,rozwijać poczucie wartości  u kandydatów na instruktorów nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa , propagować  wartości jak dobra reputacja instruktora nurkowania  i etyka zawodowa instruktora nurkowania, otwierać przed kandydatami na instruktorów nurkowania  nowe perspektywy oraz pomagać w poszerzaniu nowych horyzontów po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Warszawa.

 

 1. Wymagania wstępne na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania w Warszawie  :

Wymagania do kursu na instruktora nurkowania Warszawa to minimum 100 nurkowań w wodach otwartych na całym świecie .Posiadanie Certyfikatów  nurkowych  :  dm/supervisor, deep, cpr, oxygen provider, first aid, nawigacja, nocne, wrakowe lub równoważne. Ocena umiejętności wodnych przyszłych kandydatów na kursie instruktora nurkowania Warszawa  .Ubezpieczenie nurkowe kandydata  na instruktora nurkowania. Pozytywne nastawienie oraz chęć podnoszenia swoich  kwalifikacji i umiejętności nurkowych podczas przyszłych kursów na instruktorów nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

 

 1. Jakie są cele kursu instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania w Warszawa IDC?

W szkole instruktorów nurkowania Warszawa musimy przygotować przyszłego instruktora nurkowania do pracy centrum nurkowym  jako instruktora Nurkowego który będzie prowadził kursy nurkowe. Kandydat na instruktora nurkowania  zostanie aktywnym członkiem  danej organizacji nurkowej .Po pozytywnym ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Warszawa będziesz nowym członkiem organizacji nurkowej, będziesz  miał wiele możliwości, by współtworzyć pozytywny wizerunek nurkowania na świecie jak również  wniesiesz swój wkład w jego dalszy rozwój w danym kraju w którym po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa będziesz szkolił przyszłych nurków. Zostaniesz obrońcą  podwodnego środowiska naturalnego podczas całej działalności nurkowej w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

 

 1. Czas trwania kursu na Instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

Czas trwania kursu na instruktora nurkowania Warszawa to standardowo około 10 dni .Podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa omawia się  cały system organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania . Kurs Instruktora nurkowania Warszawa skupia się na  rozwijaniu zdolności szkoleniowych przyszłych instruktorów nurkowania. Kurs instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa przeznaczony jest również  dla Asystentów Instruktora nurkowania oraz Instruktorów nurkowania  z innych organizacji nurkowych. Pozytywne ukończenie kursu na instruktora nurkowania Warszawa uprawnia do wzięcia udziału w Egzaminie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  .

 1. Kurs Instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  składa się z :

Kurs Instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  składa się z :zajęć teoretycznych podczas których kandydaci na instruktorów nurkowania będą szlifowali swoją wiedze teoretyczna nurkową z takich dziedzin jak fizyka nurkowa, fizjologia nurkowa, sprzęt nurkowy, Środowisko nurkowe ,Umiejętności nurkowe. Zajęć nurkowych basenowych podczas których kandydaci na instruktorów nurkowania będą szlifowali swoje umiejętności nurkowego do prowadzenia części basenowej z kursów nurkowych. Nurkowań na wodzie otwartej gdzie kandydaci na instruktorów nurkowania będą uczyli się przeprowadzania zajęć części kursu nurkowego wody otwartej. Podczas zajęć na kursie instruktora nurkowania Warszawa na wodzie otwartej będziemy również ćwiczyć nawigacje podwodną.  Następnie kandydatów na instruktorów nurkowania czekają  Staże przy kursach nurkowych które odbędą w szkole instruktorów nurkowania Warszawa. Po całym szkoleniu na instruktorów nurkowania w szkole instruktorów nurkowania czeka kandydatów na instruktorów nurkowania egzamin  teoretyczny na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa . Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego na instruktora nurkowania kandydaci przystąpią do egzaminu praktycznego na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa.

 1. Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa potrzebny na zajęcia Automat rekreacyjny z alternatywnym źródłem powietrza jacket nurkowy ,ABC – maska, fajka, płetwy, Mokry skafander na basen Suchy skafander na wody otwarte ,butle nurkowe 10l, 12l i 15l, balast nurkowy, Komputer nurkowy ,Kompas nurkowy, 2 tabliczki nurkowe , minimum trzy  latarki  jedna główna i dwie  zapasowa, latarka do maski ,dwa Narzędzie tnące, bojka nurkowa ,Kołowrotek  nurkowy oraz  szpulka nurkowa , zapasowa maska nurkowa ,maseczka resuscytacyjna ,zestaw tlenowy i apteczka

 1. Jakie materiały są wymagane na kursie Instruktora Nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa ?

Podczas kursu  na instruktora Nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  będziesz używał  głównie dwóch materiałów szkoleniowych tzn . Manuala instruktorskiego oraz zeszytu Ćwiczeń kursu instruktora nurkowania Warszawa .Twoje profesjonalne  wyszkolenie jakie uzyskasz kończąc kurs na   instruktora nurkowania Warszawa oraz zdobyte doświadczenie, a także pomoce szkoleniowe podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  , takie jak podręczniki na instruktora nurkowania, manuale instruktorskie , biuletyny szkoleniowe dla instruktorów nurkowania,  pomogą ci cały czas pozostać na bieżąco i w razie wątpliwości podjąć właściwą decyzję w trakcie kursu na instruktora nurkowania Warszawa jak i po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Warszawa w trakcie każdego szkolenia jakie będziesz przeprowadzał. W szkole instruktorów nurkowania Warszawa na kursie instruktora nurkowania Warszawa używaj  wszystkich dostępnych materiałów szkoleniowych zarówno tych przeznaczonych do kursu na instruktora nurkowania Warszawa oraz tych dla twoich przyszłych kursantów jak i przewodnika instruktorskiego danej organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Warszawa . Jeśli masz tylko taka możliwość zawsze używaj wszystkich dodatkowych materiałów przeznaczonych dla Instruktorów nurkowania podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  jak i po zdanym egzaminie na instruktora nurkowania.

 1. Logistyka na kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

Pierwsze pięć dni podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa to przede wszystkim zajęcia z teorii nurkowania. Kolejne dwa dni  kursu na instruktora nurkowania Warszawa  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa to zajęcia praktyczne na basenie  nurkowym oraz nurkowania na wodzie otwartej. Następny dzień na kursie na instruktora nurkowania Warszawa  to zajęcia z poznawaniem standardów danej organizacji nurkowej .Ostanie dwa dni kursu na instruktora nurkowania Warszawa to przede wszystkim powtórki wiedzy teoretycznej , zajęć na basenie i wodzie otwartej. Po dziesięciu dniach ciężkiej nauki przychodzi czas na egzamin na instruktora nurkowania . Codziennie podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa jest możliwość dodatkowych korepetycji w celu uzupełnienia zaległości jeśli kandydat na instruktora nurkowania posiada .

 1. Zajęcia teoretyczne na kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

Kandydat na instruktora nurkowania podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa będzie samodzielnie wypełniać  testy powtórkowe z takich dziedzin jak fizyka nurkowa, fizjologia nurkowa, sprzęt nurkowy, środowisko nurkowe, Będzie brał czynny udział w wykładach i ich omówieniach wraz z innymi kandydatami na instruktorów nurkowania . Następnie na zięciach basenowych podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa   przeprowadzi prezentacje na basenie z każdego kursu nurkowego. Po zajęciach basenowych przychodzi czas na zajęcia na wodzie otwartej podczas kursu na instruktora nurkowania  Warszawa. Na tych zajęciach w wodzie otwartej w szkole instruktorów nurkowania Warszawa kandydat na instruktora nurkowania będzie  przeprowadził prezentacje na Wodzie otwartej do wszystkich kursów nurkowych. Po zajęciach na wodach basenowych i wodach otwartych z kursu na instruktora nurkowania Warszawa przyjdzie czas przeprowadzenie prezentacji wykładów teoretycznych z każdej dziedziny nurkowej. Kadra Instruktorów trenerów nurkowania i kurs Dyrektorów z szkoły instruktorów nurkowania Warszawa  będzie oceniać Twoje prezentacje i sugerować ewentualne poprawki które będziesz od razu wdrażał aby nic nie umknęło twojej uwadze podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa . Podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  będziesz dostawać oceny jak w szkole  za każdy wykład nurkowy który przeprowadzisz a następnie każda  ocena z zajęć podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  będzie  szczegółowo omówiona podczas odpowiednich wykładów w Sali wykładowej w szkole instruktorów nurkowania Warszawa. Po ukończonym całym kursie na instruktora nurkowania Warszawa przed otrzymaniem certyfikatu instruktora Nurkowania musisz  jeszcze jako kandydat na instruktora nurkowania z szkoły instruktorów nurkowania Warszawa : Zdać egzamin teoretyczny z systemu organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Warszawa. Zdać egzamin z standardów organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Warszawa. Zdać egzamin z procedur organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany kurs na instruktora nurkowania Warszawa . Zaliczyć demonstracje wszystkich  ćwiczeń nurkowych z każdego kursu nurkowego jaki będziesz mógł uczyć po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Warszawa. Twoim obowiązkiem jest brać  aktywny   udział w warsztatach dotyczących kursów  nurkowych i ćwiczeń kursu Rescue z którego umiejętności przede wszystkim musisz opanować perfekcyjnie podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa .Jako kandydat na przyszłego instruktora nurkowania  zostaniesz poddany próbie i teście  sprawnościowym w szkole instruktorów nurkowania Warszawa abyś przepłynąć dystans w sprzęcie bez odpoczynku 800 metrów w masce nurkowej, płetwach nurkowych i rurce nurkowej. Zajęcia w szkole instruktorów nurkowania podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa są z takich dzień jak : Standardy, Wiedza teoretyczna :Fizyka, Fizjologia, Sprzęt ,Środowisko, Tabele nurkowe, prezentacje nurkowe, Omówienia nurkowe ,System organizacji nurkowej w której jest zadawany egzamin na instruktora nurkowania, Etyka instruktora nurkowania ,Marketing w nurkowaniu jako przyszły zawodowy Instruktor nurkowania pracujący w centrum nurkowym

 1. Zajęcia basenowe na kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania  Warszawa

Jako przyszły Instruktor nurkowania po ukończonym kursie instruktora nurkowania Warszawa  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  stawiaj bezpieczeństwo swoich  klientów i kursantów z swojej szkoły nurkowej na pierwszym miejscu .Pamiętaj bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i odpowiedzialność w pracy jako przyszły instruktor nurkowania po pozytywnym ukończonym kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa . W związku z tym podczas  prowadzenia kursów oraz programów nurkowych , stosuj się do wszystkich  wymagań, standardów i procedur danej organizacji nurkowej  które znajdziesz  w Manualu instruktorskim , przewodnikach szkoleniowych kursów nurkowych.  Biuletynach dla instruktorów nurkowania    kierując się przy tym przemyślaną oceną  każdej napotkanej Cię  sytuacji pod woda i nie tylko. Przez pierwsze godziny zajęć basenowych podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  będziesz szlifował naukę umiejętności nauczanych na zajęciach basenowych z kursów nurkowych takich jak miedzy innymi  kurs nurkowy Doskonała pływalność Podstawowy ,Kurs nurkowania  OWD, kurs ratownika nurkowego Rescue. Uczył się  oceniać umiejętności pływackich przyszłych kandydatów na nurków. Do Ćwiczenia z kursu OWD z którego musisz posiadać bardzo duża wiedzę praktyczną będziesz podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  uczył się demonstracji takich ćwiczeń jak  : Oddychanie z automatu prze kursanta,  Oczyścić automat – metoda za pomocą  bypass, Oczyścić automat metodą  wydmuchanie resztek powietrza z płuc, Odszukanie automatu nurkowego metoda  za  prawego ramienia , Odszukanie automatu  do oddychania po węzach od pierwszego stopnia, Wzbudzony automat nurkowy , Brak gazu – Manometr butla zakręcona raz w życiu przez instruktora w kontrolowanych warunkach,  Octopus czyli automat zapasowy   oddychać 30 s jako  dawca i biorca, Podając gaz z Octopusa płynąc  jako dawca i biorca w tym ćwiczeniu, Ćwiczenie brak gazu automat główny 2 wdechy jako  dawca i biorca, Brak gazu  9 metrów  automat główny  dawca i biorca, Ćwiczenie brak gazu automat główny płyniecie dawca i biorca, Samodzielne zdejmowanie  i zakładanie pasu balastowego Odpiąć i zapiąć wężyk od jaketu lub skrzydła nurkowego, Zalać  maskę nurkową wodą  do połowy a następnie opróżnić ją z wody  zalanie całej maski nurkowej ,zdjąć i założyć maskę nurkowa wytrzymać pod wodą bez  maski nurkowej  1 minutę, Pływanie bez maski 9 m z partnerem wykonanie  Pivot inflatorem  i wykonacie  pivot ustami, ćwiczenie awaryjne wynurzenie CESA, usuwanie skurczu pod wodą, zdjęcie i założenie sprzętu nurkowego pod wodą .Na kursie instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa nauczysz się oceniać  umiejętności pływackich Twoich przyszłych kursantów a dokładniej takie umiejętności jak: przepłynięcie dystansu 200 metrów , utrzymywanie się na powierzchni wody   10 minut, dwie techniki pływania w płetwach nurkowych, czyszczenie maski nurkowej z wody jak również czyszczenie  rurki oddechowej, przepłynięcie po powierzchni  360 metrów  w abc nurkowym, przepłynięcie pod wodą w abc nurkowym  10 metrów zanurkowania na bezdechu pod wodą  3 metry , odnalezienie i założenie abc nurkowego, zdjęcie i założenie  pasa balastowego . Jednym z najważniejszych ćwiczeń na kursie instruktora nurkowania Warszawa jest ćwiczenie nr 7 z kursu nurkowego Rescue Nieprzytomny nurek na powierzchni które będziesz powtarzał wielokrotnie podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  w szkole Instruktorów nurkowania Warszawa

 1. Wody otwarte na kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

Podczas kursu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa nauczymy kontroli przebiegu całego nurkowania podczas kursów jakie będziesz przeprowadzał po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Warszawa. Na kursie instruktora nurkowania Warszawa nauczysz się nadzoru bezpośredniego podczas kursów nurkowych oraz nadzoru pośredniego podczas kursów nurkowych.  Nadzór bezpośredni  to nadzór w którym obserwujesz i oceniasz możliwości twoich kursantów podczas  wykonywania umiejętności rozumienia  teorii. Nie możesz  przenosić  odpowiedzialności nadzoru bezpośredniego podczas kursu nurkowania na swojego  certyfikowanego asystenta lub divemastera , wyjątkiem jest gdy standard danego kursu nurkowego  stanowi inaczej i tego właśnie się nauczysz na kursie instruktora nurkowania Warszawa .Nadzór pośredni który będziesz uczył się jak wykonywać podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  Jest to miejsce nurkowe gdzie ty jako instruktor nurkowy po zdaniu kursu na instruktora nurkowania Warszawa musisz być zawsze obecny i sprawować kontrolę nad zajęciami nurkowymi z danego kursu nurkowego jaki przeprowadzasz, ale nie musisz  jako instruktor nurkowania bezpośrednio nadzorować wszystkich czynności nurkowych. Po kursie na instruktora nurkowania Warszawa  będziesz umiał zatwierdzać czynności nurkowe swoich kursantów podczas kursu nurkowego, musisz osobiście nadzorować  planowanie nurkowania, przygotowywanie wszystkiego do nurkowania, sprawdzanie sprzętu nurkowego przed każdym nurkowaniem, Każdego wejścia lub wyjścia z wody  swoich kursantów oraz omówienia które są przeprowadzane przy każdym kursie nurkowym; Jako instruktor nurkowy po skończonym kursie na instruktora nurkowania Warszawa musisz być zawsze  przygotowany do szybkiego wejścia do wody w sprzęcie nurkowym w miejscu gdzie dane nurkowanie jest wykonywane . Jako przyszły instruktor nurkowania po pozytywnym ukończeniu szkolenia na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  zawsze na sali wykładowej bądź na miejscu i w razie konieczności  jeśli jest taka potrzeba zareaguj na potrzeby kursantów , przejmując kontrolę nad wykładem lub omówieniem .  Podczas  kursu nurkowego przez swoich kursantów nurkowych musisz być dostępny do konsultacji w czasie kursu nurkowego jak przystało na instruktora nurkowania , ale nie musisz osobiście  być obecny podczas sesji szkoleniowych na danym kursie nurkowym. Jak ukończysz kurs na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa będziesz weryfikował    spełnienie wszystkich wymagań zaliczeniowych poprzez podpisanie log–booków i dokumentacji z kursu nurkowego uczestników.

 1. Egzamin open water Instruktor na kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

Wszystkie wymagania zaliczeniowe dla kursów na instruktorów nurkowania  Warszawa przechodzą od łatwiejszych do trudniejszych , jak i bardzo trudnych . Każda kolejna godzina podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  teoretyczna oraz  ćwiczenia praktyczne opierają się na wcześniejszym opanowanym materiale podczas zajęć na kursie na instruktora nurkowania Warszawa . Jako przyszły instruktor nurkowania poszczególne części kursu na instruktora nurkowania Warszawa  będą w odpowiedniej kolejności, chyba że stwierdzono inaczej w standardach do konkretnego kursu na dany stopień instruktora nurkowania. Egzamin na  instruktora Nurkowania  jest procesem Twojej  oceny, prowadzonym przez instruktorów trenerów oraz kurs Dyrektorów z szkoły instruktorów nurkowania Warszawa .Podczas egzaminu na instruktora nurkowania  będziesz musiał zademonstrować swoje umiejętności nauczania których nauczyłeś się na kursie na instruktora nurkowania Warszawa  i umiejętności ratowniczych. Na egzaminie na instruktora nurkowania musisz rozumieć  systemu organizacji nurkowej który został Ci przedstawiony podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa . Wykazać się odpowiednia  wiedzą teoretyczną która nabyłeś w Sali wykładowej podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa. Czego można się spodziewać na Egzaminie na instruktora nurkowani . Podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa  zostałeś poinformowany że egzamin na instruktora nurkowania  to dwudniowy program oceniający. Będziesz demonstrować  zdolność nauczania danego kursu nurkowego które zostały opanowane prze Ciebie podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa , umiejętności ratownicze oraz wykazujesz się znajomością systemu danej organizacji nurkowej  i teorii nurkowania podczas wielu godzin spędzonych podczas wykładów na kursie na instruktora nurkowania Warszawa. Egzamin na instruktora nurkowania zostaje  zaliczony albo nie zaliczony . Egzaminatorzy podczas egzaminu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  są pomocni, ale ich głównym zadaniem jest ocena twoich umiejętności nurkowych jakich nauczyłeś się podczas kursu na instruktora nurkowania Warszawa w danej szkole instruktorów nurkowania Warszawa. Podczas egzaminu na instruktora nurkowania  nie otrzymasz wskazówek od nikogo  sam jako przyszły instruktor nurkowania  musisz być w pełni przygotowany .Egzamin teoretyczny na instruktora nurkowania składa się z : Testu teoretycznego – 100 pytań, Test z  standardów organizacji nurkowej  – 50 pytań ,Test z etyki instruktora nurkowania – 25 pytań ,Prezentacja do danego kursu nurkowego wylosowana przez kandydata na instruktora nurkowania , Omówienia wstępne do danego kursu nurkowego  wylosowana przez kandydata na instruktora nurkowania, Omówienie końcowe danego kursu nurkowego   wylosowana przez kandydata na instruktora nurkowania. Egzamin teoretyczny na instruktora nurkowania musi być zaliczony na minimum 80%  . W razie zaistnienia konieczności  możliwa jest poprawka z egzaminu teoretycznego na instruktora nurkowania . Egzamin praktyczny  na instruktora nurkowania po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Warszawa na basenie to trzy  wylosowane ćwiczenia z kursów przez kandydata na instruktora nurkowania , oraz ćwiczenia z kursu Rescue. Po zdaniu egzaminu praktycznego na basenie przychodzi pora na egzamin praktyczny na wodzie otwartej na instruktora nurkowania. Tutaj będziesz przeprowadzał  omówienie wstępne do danego kursu nurkowego. Wylosujesz dwa ćwiczenia z kursów nurkowych które wcześniej uczyłeś się na kursie na instruktora nurkowania Warszawa. Następnie podczas egzaminu na instruktora nurkowania na wodach otwartych  poprowadzisz nurkowanie nawigacyjne których uczyłeś się na kursie na instruktora nurkowania Warszawa . Następnie wykonasz  wycieczkę nurkową na danym akwenie gdzie przeprowadzany jest egzamin na instruktora nurkowania . Po wyjściu z wody przeprowadzisz omówienie końcowe z danego kursu nurkowego – to tez ćwiczyłeś niejednokrotnie podczas zajęć na instruktora nurkowania .Na egzaminach praktycznych musisz zaliczyć wszystkie ćwiczenia na minimum 80 % . Tutaj nie ma możliwości poprawki . Albo się zdaje egzamin na instruktora nurkowania albo oblewa.

 1. Twoja rola po Kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

Po pozytywnym ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  oraz zdaniu egzaminów na instruktora nurkowania będziesz  certyfikował swoich przyszłych kursantów . Uświadom swoich przyszłych  nurków  ze są    odpowiedzialni za nurkowanie w granicach limitów dla swojego wyszkolenia i doświadczenia które nabyli na danym kursie nurkowym . Jeżeli Twój  kursant spełnił wszystkie wymagania zaliczeniowe kursu nurkowego który przeprowadzałeś  jesteś zobowiązany w ciągu siedmiu dni do certyfikowania go jako nurka na dany  stopień nurkowy. Po ukończonym kursie na instruktora nurkowania  Warszawa oceń swoją własną gotowość  nurkową zanim rozpoczniesz szkolenia nurkowe i nadzory nad nurkowaniami .Powinieneś  zawsze oceniać swój stan zdrowia i kondycję fizyczna  względem nurkowania jakie masz przeprowadzić .Musisz być zawsze gotowy  do nadzorowania i reagowania na sytuacje awaryjne jakie mogą przytrafić się pod wodą w czasie nurkowania  danego dnia w miejscu nurkowym gdzie przeprowadzasz kursy nurkowe. Zawsze jako instruktor nurkowania po kursie na instruktora nurkowania Warszawa z szkoły instruktorów nurkowania  Warszawa oceniaj  warunki nurkowe  następnie odpowiedz sobie  czy jesteś wystarczająco gotowy przeprowadzić  kursy nurkowe  czy nurkowanie. Zawsze jako świeży instruktor po kursie na instruktora nurkowania Warszawa sprawdzaj swoją wiedzę potrzebną do prowadzenia szkolenia czy nurkowań danego dnia abyś był pewny   że Twoi  kursanci są gotowi i mają odpowiednie przygotowanie do wykonania danego nurkowania. Ucząc nurkowania  pamiętaj jak sam na kursie na instruktora nurkowania Warszawa powtarzałeś i jak jest to  przydatne, opanowanie podstawowych umiejętności i kontroli oddychania w różnych warunkach wymaga czasu i praktyki. Pomagaj swoim  kursantom  nadzoruj ich w czasie każdego nurkowania tylko kursowego

 1. Jak powinieneś postępować po ukończeniu kursu na instruktora Nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania  Warszawa ?

Jako młody instruktor świeżo po kursie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Warszawa musisz być cały czas na bieżąco.  Profesjonalista jakim już jesteś  po  kursie na instruktora nurkowania Warszawa pozostawaj  na bieżąco z wiedzą i technikami nurkowymi. Cały czas uzupełniaj  swoją wiedzę nurkową czytaj literaturę nurkową .Raz w roku musisz uczestniczyć w spotkaniach, seminariach swojej organizacji nurkowej .Podnoś cały czas swoje umiejętności i kwalifikacje na kolejne stopnie instruktora nurkowania Warszawa  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa. Zawsze pamiętaj o dokumentacja i procedurach administracyjnych. Oceniaj umiejętności na wodach baseno podobnych i otwartych, Podczas prowadzenia  kursów nurkowych   dokonuj oceny ryzyka biorąc pod uwagę przede wszystkim takie czynniki jak możliwości swoich kursantów, warunki  środowiska w jakich masz przeprowadzać nurkowania, sprzęt nurkowy  oraz zmienne fizyczne i psychiczne swoich podopiecznych jak również swoje. Dokonując tej oceny, bądź zawsze  konserwatywny i rozważny w stosunku do zaistniałej sytuacji. Naucz swoich kursantów  minimalizować stres i niepokój oraz jak  unikać paniki w wodzie podczas nurkowania które będziesz wykonywać . Staraj się  rozpoznawać  oznaki niepokoju oraz paniki jaka może się przytrafić nurką  Zawsze jako świeżo upieczony instruktor nurkowania po kursie na instruktora nurkowania Warszawa bądź   skoncentrowany, aby nic nie odwróciło twojej uwagi od zestresowanego i zaniepokojonego nurka. Zawsze na początku kursu poproś kursantów o przeczytanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów związanych z danym kursem nurkowym .Bądź gotowy w każdej chwili odwołać nurkowanie dla grupy lub pojedynczej osoby. Zachowuj się profesjonalista po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa

 1. Następny twój krok po ukończeniu kursu instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania  Warszawa  –  zostań instruktorem specjalizacji  nurkowej

Po pozytywnym ukończeniu kursu instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa możesz dalej się rozwijać zapisując się na kolejne kursy instruktora nurkowania Warszawa specjalizacji nurkowej Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie głębokie, Instruktor specjalizacji nurkowej Rekreacyjny wrak, Instruktor specjalizacji nurkowej Suchy skafander, Instruktor specjalizacji nurkowej Nawigacja, Instruktor specjalizacji nurkowej Nocne, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurek samodzielny, Instruktor specjalizacji nurkowej Wielopoziomowe, Instruktor specjalizacji nurkowej Fotografia podwodna , Instruktor specjalizacji nurkowej Videofilmowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Action camera, Instruktor specjalizacji nurkowej Poszukiwanie i wydobywanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie w prądzie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z łodzi, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny przyrodnik, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny aktor, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodne modelowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z plaży, Instruktor specjalizacji nurkowej Działanie komory hiperbarycznej, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie surface supplied, Instruktor specjalizacji nurkowej Snorkeling

 

 

 

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

 

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Warszawa Open Water Instruktor

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Kurs Open Water Instructor

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności