Kurs Nurkowy Warszawa  Diving Medical Technologies

Kurs Nurkowy Warszawa  Diving Medical Technologies  Na kursie Nurkowym Diving Medical Technologies  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa nurek będzie uczył się  bezpiecznego wykorzystania i znajomości technologii medycyny nurkowej. Pozna takie tematy jak  terapia w zakresie rekompresji oraz metod działania stosowanych w komorach dekompresyjnych po nurkowaniach.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy