Kurs Nurkowy Warszawa  Underwater Crime Scene Investigator    

Kurs Nurkowy Warszawa  Underwater Crime Scene Investigator    Podczas zbrodni bardzo często dowody wrzucane są do wody aby nikt nich nigdy nie znalazł. Na szczęście jest grupa specjalistów w służbach policyjnych czy wojskowych którzy przeszli kurs Nurkowy Underwater Crime Scene Investigator  w szkole instruktorów nurkowania Warszawa aby nauczyć się poszukiwać i wydobywać dowody sądowe spod wody .

Cena :

Ceny kursów  ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy