Kurs Nurkowy Warszawa PSD Lifting Specialist  

Kurs Nurkowy Warszawa PSD Lifting Specialist  Bardzo często mamy do czynienia z zatopieniem dużych przedmiotów takich jak auta czy różnego rodzaju maszyny. Zajęcia podczas Kurs Nurkowego PSD Lifting Specialist w szkole instruktorów nurkowania Warszawa   będą  dotyczyły  technik przywracania dodatniej pływalności zatopionych przedmiotów. Do tych czynności będziemy stosować worki wypornościowe otwarte i zamknięte. Do tak dużych przedmiotów aby je wydobyć czasem trzeba stosować łańcuchy, liny, wyciągarki , dźwigi

Cena :

Ceny kursów  ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy